Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

unimexhanoi Tin Tức Chung

Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2016,  phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Ngày 24/12/2016, trong không khí vui vẻ, đầm ấm tại Khách sạn Vinafor- Đồ sơn- Hải phòng, Công ty cổ phần liên hiệp XNK và Đầu tư Hà nội long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết các mặt công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Hội nghị đã nghe bản báo cáo tổng kết chi tiết năm 2016 và ý kiến đóng góp chia sẻ tâm huyết của đại diện phòng ban khối quản lý, khối kinh doanh đối với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Dù còn những khó khăn thách thức phía trước nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ luôn sát cánh cùng toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm, đồng lòng vì một Unimex Hà nội phát triển bềnh vững và ổn định.