Language  Langguage
TRỢ GIÚP     HN:     (84-4) 38264159 Support OnlineSupport Online                                                                             Đăng ký   |    Đăng nhập
      Unimex Hà Nội thành lập năm 1962, là một Công ty đa ngành, 100% vốn Nhà nước, đăng ký thành lập và hoạt động theo luật DN nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Trong 50 năm xây dựng và phát triển, Unimex Hà Nội đã trải qua nhiều thời kỳ, với nhiều tên gọi khác nhau. Mỗi thời kỳ, mỗi tên gọi, mỗi bước phát triển của Công ty luôn gắn liền với mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi chuyển mình của Thủ đô.
Doanh nghiệp phải tự bảo quản hàng chờ thông quan
(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện quy định mang hàng về bảo quản trong thời gian chờ Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Hải quan 2014 và thông tư hướng dẫn.