Language  Langguage
TRỢ GIÚP     HN:     (84-4) 38264159 Support OnlineSupport Online                                                                             Đăng ký   |    Đăng nhập
      Unimex Hà Nội thành lập năm 1962, là một Công ty đa ngành, 100% vốn Nhà nước, đăng ký thành lập và hoạt động theo luật DN nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Trong 50 năm xây dựng và phát triển, Unimex Hà Nội đã trải qua nhiều thời kỳ, với nhiều tên gọi khác nhau. Mỗi thời kỳ, mỗi tên gọi, mỗi bước phát triển của Công ty luôn gắn liền với mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi chuyển mình của Thủ đô.
Những nhóm hàng xuất khẩu chính 5 tháng năm 2014
(HQ Online)- Theo số liệu thống kê hàng hoá xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 5-2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá đạt hơn 116,04 tỷ USD, tăng 13,1%, tương ứng tăng hơn 13,44 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013; trong đó xuất khẩu đạt kim ngạch gần 58,78 tỷ USD, tăng 15,9%, tương ứng tăng hơn 8,07 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013.