Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2016

unimexhanoi Tin Tức Chung

Hội nghị sơ kết các mặt công tác 9 tháng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016

Ngày 1/10/2016 Công ty cổ phần liên hiệp XNK và Đầu tư Hà nội long trọng tổ chức Hội nghị Sơ kết các mặt công tác 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ trong quý IV.2016. Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết các mặt công tác đã thực hiện sau khi tiến hành đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 21/5/2016 và chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần. Hội nghị cũng nghe ý kiến chia sẻ từ các CBCNV, Ban lãnh đạo công ty và các thành viên HĐQT. Qua sự chia sẻ của các thành phần tham dự Hội nghị, Ban lãnh đạo công ty tiếp thu sâu sắc và hứa sẽ cùng với các CBCNV toàn công ty nỗ lực hết mình phấn đấu vì một Unimex Hanoi phát triển ổn định và bền vững.