COVID 19

Hà Nội Tin Tức Chung Leave a Comment

Chưa dám nói trước có dừng hay kéo dài cách ly xã hội qua ngày 15/4 Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng khẳng định với VietNamNet: “Tùy tình hình, Chính phủ sẽ quyết định việc dừng cách ly xã hội hay không vào ngày 15/4, ta chưa dám nói trước điều gì”. Đêm 1 và 2/4 máy tôi liên …